แบบทดสอบความเครียด

No.
อาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึก
ไม่มี
มีบ้าง
ปานกลาง
ค่อนข้างมาก
มากที่สุด
1.
กระวนกระวายใจ คิดฟุ้งซ่าน นอนไม่หลับ
2.
มีเรื่องในอดีตที่รบกวนจิตใจหรือหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง วกไปวกมา
3.
เบื่อหน่ายในสิ่งที่เคยชื่นชอบ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบทำอยู่เป็นปกติ
4.
ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเวลาไหนจะทำอะไร และควรเริ่มทำสิ่งไหนเป็นสิ่งแรก
5.
สมาธิสั้น ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับงานหรือสิ่งต่างๆ ได้นาน
6
ฝันถึงเรื่องที่ไม่สบายใจ ซึ่งทำให้รบกวนจิตใจหรือการดำเนินชีวิต
7.
ขวัญอ่อน ตกใจง่ายกว่าปกติ
8.
รู้สึกว่าจะเกิดความเครียดอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต
9.
รู้สึกหงุดหงิดฉุนเฉียว มีอารมณ์โกรธอย่างรุนแรง
10.
วิตกกังวลเกินเหตุ หวาดกลัวว่าจะมีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผล ระแวงสิ่งต่างๆ รอบข้าง
11.
รู้สึกวุ่นวายใจอย่างมากหากมีบางสิ่ง มากระตุ้นให้นึกถึงเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่ หรือที่ผ่านมาแล้ว
12.
มีปฏิกริยาต่างๆ ทางร่างกาย เช่น หัวใจเสียวแปลบ หัวใจเต้นแรง หายใจลำบาก เหงื่อออกมาก
13.
รู้สึกเฉยชา ไม่สามารถรับความรู้สึกรัก และห่วงใยจากผู้อื่น
14.
หลีกเลี่ยงที่จะพูด และคิดถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดในอดีต
15.
ปวดหัว ปวดท้อง ท้องไส้ปั่นป่วน คลื่นไส้ วิงเวียน
16.
รู้สึกห่างเหิน และแยกตัวจากคนอื่น
17.
ไม่สามารถเผชิญหน้า หรือจัดการกับสิ่งต่างๆ หรือปัญหาได้อย่างที่เคยทำ
18.
มีเรื่องในอดีตที่กลายเป็นความทรงจำอันขมขื่น เจ็บปวด
19.
คิดว่าตนเองไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา และเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่มีอยู่ได้
20.
รู้สึกราวกับว่าอนาคตของตนเองจะต้องจบสิ้นลง