หน้าหลัก

          บริการของเรา

          บุคลากร

          สาระน่ารู้

          กิจกรรม

          ติดต่อเรา

          คำถามที่พบบ่อย

          แบบทดสอบ

          ผังเว็บไซต์

 

 
 
 
   

            การให้คำปรึกษา หรือที่หลายคนเคยได้ยินว่า ‘Counseling’ อาจเป็นสิ่งที่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยมากนัก แต่การให้คำปรึกษาเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเวลานานมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษากับเพื่อน คนในครอบครัว คู่สมรส หรือเพื่อนร่วมงาน เพียงแต่ไม่ได้มีขั้นตอนหรือกระบวนการช่วยเหลือที่เป็นรูปแบบชัดเจน และวิธีการรับมือกับปัญหาก็แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ ความคิดเห็น หรือความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่ไปปรึกษา
            ในขณะที่บริการให้คำปรึกษาของเรา หรือ Counseling Services เป็นกระบวนการที่ช่วยเหลือด้านการพูดคุยเพื่อช่วยกันหาทางออก หามุมมองใหม่ๆ ให้กับชีวิต ที่จะสามารถเยียวยารักษาจิตใจ หรือให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านให้ดียิ่งขึ้น ในกระบวนการให้คำปรึกษาสามารถจัดการกับต้นเหตุของปัญหาหรือต้นตอที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจได้ ผ่านกระบวนการทำจิตบำบัด (Psychotherapy) ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูง โดยมีผู้ให้คำปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับกระบวนการให้คำปรึกษา ตามหลักจิตวิทยาโดยตรง มีวิธีการรับมือและสามารถจัดการกับประเด็นปัญหาต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับลักษณะปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษาได้หลากหลายรูปแบบ
            ดังนั้น บริการให้คำปรึกษาของเราจึงถือว่าเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง ที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจง มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพื่อช่วยให้สังคมไทยได้อยู่รวมกันอย่างมีความสุข โดยทุกปัญหาของแต่ละบุคคล เราจะเก็บเป็นความลับส่วนบุคคล