หน้าหลัก

          บริการของเรา

          บุคลากร

          สาระน่ารู้

          กิจกรรม

          ติดต่อเรา

          คำถามที่พบบ่อย

          แบบทดสอบ

          ผังเว็บไซต์

 

 

บริการจัดการอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยหัวข้อการอบรมสามารถกำหนดมา หรือให้ทางเรากำหนดหัวข้อตามตัวอย่าง ดังนี้

หัวข้อสำหรับการอบรมสัมมนา
1. การทำงานเป็นทีม
2. การคิดอย่างนักบริหารมืออาชีพ
3. การพัฒนาชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ทางเครือข่าย
4. การจัดการกับความตึงเครียด
5. การบริหารการใช้เงิน
6. การทำงานกับหัวหน้าอย่างมีความสุข
7. การรู้จักตัวเอง
8. ชีวิตกับการติดพนัน
9. การแก้ไขความขัดแย้งในการทำงาน
10. ศิลปะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
11. ธรรมชาติของผู้นำ
12. กฎ 17 ประการในการสร้างทีม
13. การทำงานกับผู้ร่วมงานต่างวัฒนธรรม
14. การปรับตัวกับการทำงานในวัฒนธรรมไทย
15. การเตรียมตัวก่อนเกษียณ
16. เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
17. การสร้างเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม
18. การรักษาความรักในชีวิตสมรส
19. การบริหารเวลา
20. การทำงานอย่างมีความสุขกับเพื่อนร่วมงาน
21. บุคลิกภาพของบุคลากร
22. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์
23. การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
24. การวางแผนการปฏิบัติงานสู่ประสิทธิผล