หน้าหลัก

          บริการของเรา

          บุคลากร

          สาระน่ารู้

          กิจกรรม

          ติดต่อเรา

          คำถามที่พบบ่อย

          แบบทดสอบ

          ผังเว็บไซต์

 
จะมาใช้บริการรับคำปรึกษาดีหรือไม่? TOP
จะด้วยความไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมของคนไทยเราก็ดี การให้คำปรึกษาดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมกันมากนัก อาจเป็นเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นข้อกังขาสำหรับ ตัวคุณและคนอีกหลายๆ คนอยู่ว่าจะตัดสินใจมาใช้บริการนี้ดีหรือไม่.. การมาใช้บริการในการ ปรึกษาเป็นการพูดคุยที่จะหาต้นตอ สาเหตุ และการแก้ไข
จำเป็นแค่ไหน ถึงจะมาใช้บริการให้คำปรึกษาได้? TOP
โดยทั่วไปแล้วคนเราจะแสวงหาการให้คำปรึกษาหรือถูกส่งมาให้เข้ารับการให้คำปรึกษา ด้วยเหตุผลหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ความเจ็บปวดในอดีต,อาการซึมเศร้า,การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ , การพัฒนาทักษะทางสังคม, การจัดการกับความโกรธ, วิกฤติในชีวิต, การเลิกเหล้า การจัดการกับความเครียด, ขอคำแนะนำการเลี้ยงบุตร ฯลฯ
ถ้าจะมาใช้บริการต้องทำอย่างไรบ้าง? TOP
ก่อนการมาใช้บริการให้คำปรึกษา คุณต้องมีเป้าหมายว่าสิ่งที่คาดหวังคืออะไร คุณจะต้องบอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างดี คุณสามารถเข้าไปดูใน รายละเอียดการให้คำปรึกษารายบุคคล
ทำไมต้องมาปรึกษาเรื่องของฉันกับใครก็ไม่รู้? TOP
โดยปกติ คนเรามักปรึกษาเรื่องราวต่างๆ กับคนใกล้ชิด คนในครอบครัวหรือเพื่อน ซึ่งเป็นการ ให้คำปรึกษาที่ผู้ไปปรึกษาจะรู้สึกปลอดภัย และไว้วางใจที่จะเปิดเผยเรื่องราวต่างๆ มากกว่า อย่างไรก็ตาม การให้คำปรึกษากับผู้ให้คำปรึกษานักวิชาชีพ ย่อมมีข้อดีที่ได้เปรียบมากกว่า การให้คำปรึกษาตามปกติธรรมดา เพราะจะสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาได้และหาทางออกได้ เป็นขั้นเป็นตอน และแนะนำวิธีการแก้ปัญหา เพื่อคุณเองสามารถแก้ไขต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
ฉันเป็นบ้าหรือเปล่า ถึงต้องมาใช้บริการ? TOP
คุณอาจจะเคยได้ยินบางคนกล่าวอยู่เสมอว่า ผู้ที่มาใช้บริการให้คำปรึกษานั้นเป็นคนบ้าหรือ คนโรคจิต หรืออาจจะเคยได้ยินคำเตือนว่า ระวังจะกลายเป็นบ้าหากไปใช้บริการให้คำปรึกษา คำถามในทำนองนี้มักจะทำให้คนเราไม่กล้าที่จะไปรับคำปรึกษา คุณอาจจะลองเปิดมุมมอง ใหม่และรับข้อมูลใหม่ๆ จากเราเพื่อจะได้เห็นภาพและประโยชน์จากการให้คำปรึกษา

เป็นเรื่องจริงที่ผู้คนจำนวนหนึ่งจำต้องมารับบริการให้คำปรึกษาหรือทำจิตบำบัดเนื่องจากมี ความผิดปกติทางจิตใจหรือมีพยาธิสภาพทางจิต ซึ่งคนทั่วไปมักจะใช้ภาษาพูดว่า "เป็นบ้า" แต่ศาสตร์การให้คำปรึกษานั้นไม่ได้มีประโยชน์จำกัดเฉพาะกับผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต แต่ยัง เป็นศาสตร์ที่สามารถช่วยเหลือผู้คนที่ไม่ได้มีความผิดปกติทางจิต เสริมสร้างให้มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้อีกด้วย อย่างเช่น การให้คำปรึกษาเพื่อหาทางช่วยเหลือและจัดการกับ ความเครียดจากการทำงาน "ความเครียด" นั้นเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ไม่ใช่อาการบ้าหรือความผิดปกติแต่อย่างใด ยิ่งเป็นความเครียดจากการทำงานก็ถือว่าเป็นเรื่องทั่วไป ที่เกิดขึ้นในชีวิตการทำงาน ซึ่งบางคนมีวิธีการผ่อนคลายและรับมือกับความเครียดได้ดี ในขณะที่คนอีกส่วนหนึ่งสามารถรับมือกับความเครียดอย่างยากลำบาก หรือกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติใน ชีวิตซึ่งกรณีนี้การให้คำปรึกษาสามารถช่วยเหลือให้คนทำงานเหล่านี้มีทักษะในการรับมือ

นี่ฉันอับจนหนทางถึงต้องมาใช้บริการแล้วหรือ? TOP
คนเราเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น มักมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการขอความช่วยเหลือ และมาใช้บริการให้คำปรึกษาไม่เหมือนกัน บางคนมักคิดว่า "ปัญหาแค่นี้ ทำไมถึงหาทางออกเองไม่ได้ หากไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ยิ่งจะกลายเป็นคนอ่อนแอ พึ่งตัวเองไม่ได้ สู้จัดการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองต่อไปดีกว่าเพราะเราเองก็ไม่ได้อับจนหนทางขนาดนั้นสักหน่อย" บางคนก็คิดว่า "ฉันมีปัญหาแต่ฉันไม่ได้เป็นคนก่อ ทำไมต้องไปรับคำปรึกษา ตัวต้นเหตุของปัญหาต่างหากที่ ต้องเป็นคนไปรับคำปรึกษา.."

หากคุณเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่คิดกับตนเองในลักษณะนี้ ก็อย่าพึ่งหลีกหนีหรือปฏิเสธทางเลือกในการมาใช้บริการให้คำปรึกษา แน่นอนว่าเป็นสิทธิของตัวคุณว่าจะมาใช้บริการให้คำปรึกษา หรือไม่ แต่ถ้าหากคุณกลัวว่าการมาใช้บริการ จะเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความอ่อนแอและไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประสบการณ์ของคนหลายคนก็ สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าไม่เป็น เช่นนั้นผู้ให้คำปรึกษาพบว่าตัวผู้มาใช้บริการเองมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้อยู่ในตัวเสมอ และการที่ตัวผู้มาใช้บริการเอง พยายามแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก็เป็นแนวโน้มที่ดีต่อการให้คำปรึกษา รวมถึงเป็นสิทธิของเขาเองด้วยที่จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน เพียงแต่มนุษย์มักมีข้อจำกัดในตัวเองอยู่ในบางด้านของชีวิต ซึ่งมักจะเป็นด้านที่มนุษย์ผู้นั้นขาดความรู้และประสบการณ์ ที่จะจัดการการกับสิ่งเหล่านั้นได้เพียงลำพัง กระบวนการช่วยเหลือซึ่งกันและในระบบสังคมของมนุษย์จึงเป็นทางออกที่ดีที่ สามารถเกื้อกูลและขัดเกลาซึ่งกันและกันได้ หากมนุษย์ผู้นั้นสามารถเล็งเห็นว่าการขอความ ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา ก็เป็นทางเลือกในการ พัฒนาตนเอง ให้แข็งแกร่งไม่ใช่การแสดงออกถึงความอ่อนแอ แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า ดังนั้นเมื่อคุณพบว่าคุณมีปัญหา และต้องการความช่วยเหลือ คุณก็ไม่ได้เป็นคนอับจนหนทางแต่คุณกลับ กลายเป็นผู้กล้าหาญที่ยอมเผชิญหน้ากับข้อจำกัดของตนเอง และพร้อมที่จะให้คนอื่นช่วยพยุงคุณขึ้นและเดินฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปด้วยกัน
มารับคำปรึกษาแล้ว จะช่วยได้จริงหรือ? TOP
หลายคนที่กังวลว่าการให้คำปรึกษาจะได้ผลหรือไม่เนื่องจากมุมมองของคนส่วนหนึ่ง ที่ไม่คุ้นเคยกับการให้คำปรึกษา อาจคิดว่ากระบวนการให้คำปรึกษาเป็นการระบายความรู้สึกอัดอั้นออกมาซึ่ง เป็นกระบวนการช่วยเหลือทางจิตใจแต่ไม่ได้จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง บางคนคิดว่าการให้คำปรึกษา เป็นเพียงขั้นตอนที่เสียเวลาและไร้สาระเป็นแค่การรื้อฟื้นความเจ็บปวดที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ หากคุณมีความคิดแบบนี้เราอยากให้คุณมาลองพิจารณาว่าการให้คำปรึกษา สามารถช่วยคุณได้อย่างแท้จริงแค่ไหน จริงอยู่การให้คำปรึกษาเป็นกระบวนการช่วยเหลือทางจิตใจที่สามารถช่วยให้ คุณได้ระบายถึงความอัดอั้นต้นใจ ความรู้สึกไม่สบายใจ กังวลใจของคุณออกมา

เพื่อเป็นการช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นแต่นั่นเป็นเพียงประโยชน์ในเบื้องต้น เพราะประโยชน์จริงๆ ของการให้คำปรึกษานั้นไม่ได้มุ่งให้เกิดความสบายใจเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งให้เกิดการเยียวยารักษาบาดแผลลึกในจิตใจที่แอบแฝงอยู่ ปรับทัศนคติของตนเองต่อสิ่งต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลและตรงตามความเป็นจริงช่วยปรับเปลี่ยนอารมณ์ ให้มั่นคงและเหมาะสมยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหา และจัดการกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในที่สุด ดังนั้น การที่คุณจะรู้สึกสบายใจเมื่อมาพบผู้ให้ คำปรึกษาก็ย่อมเป็นเรื่องดีเพราะหมายความว่าคุณได้รับประโยชน์เบื้องต้นแล้ว แต่การที่คุณจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ปัญหาได้อย่างเต็มที่นั้น คุณต้องผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนทางด้าน พฤติกรรมอารมณ์ ความคิด จนกระทั่งได้รักษาบาดแผลทางจิตใจของคุณซึ่งเป็นแกนของปัญหา จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง ซึ่ง กว่าจะเกิดผลลัพธ์ในขั้นนั้นได้ ย่อมมีปัจจัยมากมายหลายอย่างที่ผลและเอื้อให้เกิดการแก้ไขในระดับนั้นได้

อย่างไรก็ตาม บางคนเคยมารับคำปรึกษาแล้วในช่วงที่ต้องถูกซักถามเรื่องราว ต่างๆ ต้องบอกเล่าถึงความรู้สึกของตนเองหรือเรื่องราวปัญหาให้ผู้อื่นฟัง ทำให้ต้องพูดถึงความเจ็บปวดที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้รู้สึกกระตุ้นความเจ็บปวดอีกครั้ง และเบื่อหน่ายเมื่อต้องพูดซ้ำอีก แต่กระบวนการนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีอยู่ เพียงแต่จุดประสงค์ของมันไม่ใช่การขุดคุ้ยให้มันเจ็บปวดขึ้นอีก แต่จุดประสงค์คือจะสามารถทำให้บาดแผลลึกในจิตใจของคุณได้หายเมื่อจบในกระบวนการนี้ บางครั้งปัญหา ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้าคุณเชื่อมั่นและอดทนกับ มัน ยอมที่จะเจ็บปวดอีกครั้งเพื่อที่จะหายดี คุณจะ พบ ว่า การให้คำปรึกษานี้เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ และเสริมสร้างพลังให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณได้อย่างแท้จริง

จะติดต่อสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายจะทำอย่างไร? TOP
หากคุณอยากจะสอบถามข้อมูลบางประการหรือต้องการทำนัดหมายเพื่อขอใช้บริการในการให้ คำปรึกษาหรือต้องการทราบค่าใช้จ่ายในการใช้บริการก่อน เพื่อเตรียมตัวหรือตัดสินใจ คุณก็สามารถโทรมาได้ที่ 02-275-5725 ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หรือ 081-692-298, 081-937-0440การขอทำนัดหมายเพื่อมาพบกับผู้ให้คำปรึกษาจะช่วยให้คุณได้เข้าใจมากขึ้น ว่าคุณต้องการอะไรจากการมารับบริการและเราสามารถแนะนำการบริการที่เหมาะสมกับคุณ ให้คุณได้รับความสะดวกสบายใจมากที่สุด


หมายเหตุ : ในกรณีที่คุณเป็นบุคลากรในโครงการ EAP สามารถติดต่อทำนัดได้ผ่านหมายเลข Hotline ที่ให้บริการอยู่

ถ้าจะเลื่อนนัดหรือยกเลิกนัดจะทำอย่างไร? TOP
ในกรณีที่คุณไม่สามารถมาได้ตามนัดหมายท่านสามารถโทรมาเพื่อขอเลื่อนหรือยกเลิกนัดได้ โดยสามารถโทรแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน คุณสามารถติดต่อกลับมาเพื่อขอทำนัดหมายใหม่อีก หรือนัดให้ผู้ให้คำปรึกษาโทรกลับไปหาเพื่อขอทำนัดหมายอีกครั้งก็ได้แล้วแต่คุณจะสะดวก