หน้าหลัก

          บริการของเรา

          บุคลากร

          สาระน่ารู้

          กิจกรรม

          ติดต่อเรา

          คำถามที่พบบ่อย

          แบบทดสอบ

          ผังเว็บไซต์

 

 
 
 
   

          โลกของการทำงานในปัจจุบันนี้ การที่องค์กรจะพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จอย่างสูงได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และทันต่อกระแสเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จนสามารถก้าวไปขึ้นไปถึงระดับผู้นำทางด้านเศรษฐกิจนั้น ย่อมไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งด้านหนึ่งคือ "บุคลากร"

          ดังนั้นการดูแลบุคคลการในบริษัท ย่อมเป็นการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่า ซ้ำยังเป็นการวางรากฐานอันมั่นคงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้าต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

          โครงการ EAP เป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือดูแลบุคลากรของท่านทางด้านสุขภาพจิตใจ และพัฒนาศักยภาพในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อให้บุคลากรของท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี สามารถจัดการกับความเครียด รวมถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความหดหู่ได้ สามารถนำพาชีวิตตนเองรวมถึงครอบครัวให้มีความมั่นคง มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขทั้งในการทำงานและชีวิตในครอบครัวอย่างถาวรตลอดไป