หน้าหลัก

          บริการของเรา

          บุคลากร

          สาระน่ารู้

          กิจกรรม

          ติดต่อเรา

          คำถามที่พบบ่อย

          แบบทดสอบ

          ผังเว็บไซต์

 

 
 
 
   

          รูปแบบของโครงการ EAP เมื่อเข้าโครงการแล้วก็สามารถใช้สิทธิในการใช้บริการดังนี้

1. Hotline Counseling Service
          บริการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ สามารถใช้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดปัญหาเร่งด่วนไม่รู้จะหาทางแก้ไขอย่างไรดี บริการปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์จะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีี

2. Face to Face Counseling
          บริการให้คำปรึกษาโดยมาพบกับผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) โดยตรง ซึ่งเป็นนักวิชาชีพมีประสบการณ์ทางด้านการให้คำปรึกษา การให้คำปรึกษามีลักษณะเป็นการพูดคุยและหาทางออกร่วมกัน เสนอความคิดเห็นข้อแนะนำต่างๆ ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

3. สัมมนา
          บริการจัดวิทยากรและหัวข้อในการสัมมนาฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรในโครงการ โดยสามารถกำหนดหัวข้อตามความต้องการของหน่วยงาน/องค์การ/บริษัทให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน เป็นการเพิ่มแรงใจให้บุคลากรกระตือรือร้นในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. บทความ
          บริการเขียนและส่งบทความในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เช่น
          • การเตรียมตัวเกษียณ
          • การรู้จักตนเอง
          • การทำจิตใจให้ร่าเริงในการทำงาน
          • ฯลฯ