หน้าหลัก

          บริการของเรา

          บุคลากร

          สาระน่ารู้

          กิจกรรม

          ติดต่อเรา

          คำถามที่พบบ่อย

          แบบทดสอบ

          ผังเว็บไซต์

 

 
 
 
   

          โครงการ EAP นอกจากจะมีประโยชน์ต่อตัวบุคลากรโดยตรงในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตใจและ พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพแล้ว โครงการ EAP ยังช่วยพัฒนาความแข็งแกร่ง ความมั่นคง ความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร และมีประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยงาน ดังนี้

  • ช่วยลดสถิติการลาป่วย ลากิจ มาสาย ขาดงาน และการลาออกของบุคลากร
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลบุคลากรที่เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความเครียด เช่น โรคกระเพาะ ปวดศีรษะ โรคหัวใจ ภูมิแพ้ โรคหวัด อาการอ่อนเพลีย เป็นต้น
  • ช่วยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
  • ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร
  • ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการทำงานและในครอบครัว

          ปัจจุบัน บริษัทชั้นนำทั่วโลกต่างก็นิยมใช้โครงการดูแลสุขภาพจิตใจและพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในบริษัท เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับบริษัทได้