หน้าหลัก

          บริการของเรา

          บุคลากร

          สาระน่ารู้

          กิจกรรม

          ติดต่อเรา

          คำถามที่พบบ่อย

          แบบทดสอบ

          ผังเว็บไซต์

 

 
 
 
   

          EAP ย่อมาจาก Employee Assistance Program เป็นโครงการดูแลสุขภาพจิตใจและพัฒนาชีวิตของบุคลากร ซึ่งถือเป็นสวัสดิการอีกด้านหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรสามารถจัดการกับปัญหาและสภาวะจิตใจอันเนื่องมาจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียด ภาวะหดหู่ใจ การไม่มีความสุขในการทำงาน ความขัดแย้งในที่ทำงาน หรือแม้แต่ปัญหาครอบครัวและปัญหาส่วนตัว ซึ่งแต่ละปัญหาย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานทั้งสิ้น

          โครงการ EAP จะจัดบริการในรูปแบบต่างๆ ให้แก่บุคลากร เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร เป็นการพัฒนาทั้งทางด้านศักยภาพในการทำงานและการมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งช่วยส่งผลให้บุคลากรมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น โครงการ EAP จะดูแลให้บุคลากรพร้อมเผชิญกับปัญหาทั้งในที่ทำงานและในชีวิตส่วนตัว ช่วยให้เขารับมือกับปัญหา และประคับประคองให้ชีวิตก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง สามารถก้าวเดินต่อไปและพัฒนาตัวเองให้มีความสุขได้ตลอด