หน้าหลัก

          บริการของเรา

          บุคลากร

          สาระน่ารู้

          กิจกรรม

          ติดต่อเรา

          คำถามที่พบบ่อย

          แบบทดสอบ

          ผังเว็บไซต์

 

 
 
 
   

เมื่อคุณมาใช้บริการรับคำปรึกษาคุณจะได้รับการปกป้องสิทธิดังนี้

  1. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องข้อมูลให้เป็นความลับส่วนบุคคล เมื่อคุณเข้ามารับการบริการให้คำปรึกษา คุณสามารถมั่นใจได้ว่า การให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงเรื่องราวส่วนตัวหรือเรื่องราวของบุคคลอื่นที่อ้างถึง จะถูกเก็บเป็นความลับส่วนบุคคล ซึ่งในบางกรณีที่จะต้องให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกเพื่อการรักษาที่ดี เช่น การปรึกษาทางการแพทย์ การใช้ยา ฯลฯ ทางเราจะสามารถให้ข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลก่อน ยกเว้นในกรณีที่การกระทำขัดต่อกฎหมาย มีร่องรอยการทารุณกรรม หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายบุคคลอื่น

  2. สิทธิในการรับการให้คำปรึกษาด้วยความห่วงใยและเป็นส่วนตัว การเข้ามารับการปรึกษาแต่ละครั้ง ผู้ให้คำปรึกษาจะดูแลอย่างใกล้ชิดภายใต้บรรยากาศเป็นกันเองและเป็นส่วนตัว ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเข้าร่วมการสนทนา เช่น ผู้ให้คำปรึกษาท่านอื่น เพื่อน คู่สมรส การเข้าร่วมการสนทนาในแต่ละครั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนทุกครั้ง

  3. สิทธิที่จะทราบถึงแผนการรับคำปรึกษาและระยะเวลาการรับคำปรึกษา โดยผู้ให้คำปรึกษาจะพิจารณาเมื่อมีการสนทนากันไปสักระยะหนึ่ง ว่าควรจะวางแผนการให้คำปรึกษาอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุด รวมถึงระยะเวลาที่จะมารับคำปรึกษา โดยประสิทธิภาพของการให้คำปรึกษาก็จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้มารับคำปรึกษาด้วย

  4. สิทธิที่คุณจะปฎิเสธการร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนการขั้นตอนการให้คำปรึกษา เมื่อคุณเข้ามารับการบริการแล้ว ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกไม่สบายใจ หรือไม่อยากปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ คุณสามารถปฎิเสธได้ โดยผู้ให้คำปรึกษาจะบอกแนวทาง และผลลัพธ์ที่ได้รับอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเอง

  5. สิทธิที่จะหยุดรับคำปรึกษาได้ทุกเวลา หากคุณรู้สึกไม่พร้อมที่จะรับคำปรึกษาอย่างต่อเนื่องหรือไม่สบายใจในเรื่องใดก็ตาม คุณมีสิทธิหยุดการมารับคำปรึกษา โดยผู้ให้คำปรึกษาจะแนะนำวิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อการดูแลตัวคุณเองต่อไป

  6. สิทธิที่จะขอเปลี่ยนผู้ให้คำปรึกษาท่านอื่นได้ ในการรับคำปรึกษาหากคุณรู้สึกต้องการเปลี่ยนผู้ให้คำปรึกษาเป็นท่านอื่น คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ว่าคุณต้องการเปลี่ยน โดยทางเราจะนัดผู้ให้คำปรึกษาท่านอื่นให้ เพื่อให้คุณมีความความสบายใจในการรับคำปรึกษาสูงสุด

  7. สิทธิที่จะทราบถึงค่าใช้จ่ายในการให้บริการ คุณจะทราบถึงค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่มารับคำปรึกษา โดยคุณสามารถทราบล่วงหน้าหรือสอบถามก่อนก็ได้